W celu wystawienia faktury końcowej należy rozpocząć od wystawiania faktury Sprzedaż\Dokumenty\Faktura lub Sprzedaż\Dokumenty\Wydanie towaru i wystawić dokument w taki sposób jakby zaliczki nie było - na pełną kwotę. W naszym przypadku całość zamówienia opiewa na 1000 zł netto

Następnie należy nacisnąć przycisk Inne, wybrać Rozlicz zaliczkę oraz wskazać fakturę zaliczkową, którą chcemy rozliczyć.

Po wybraniu faktury zaliczkowej pomniejszy ona wartość faktury:

Faktura końcowa pomniejszona jest o wysokość zaliczki.

Jeżeli chcemy lepiej zarządzać zaliczkami oraz fakturami końcowymi należy rozważyć łączenie ich poprzez zamówienie w Sprzedaż\Zestawienia\Zestawienie zamówień. Jeżeli faktura zaliczkowa oraz faktura końcowa będzie wystawiona na podstawie zamówienia - będzie możliwość wydrukowania informacji dotyczących zamówienia na tych dokumentach oraz zautomatyzuje to proces wystawiania faktur końcowych.