Deklarację ZUS DRA możesz wydrukować i wysłać pocztą lub bezpośrednio złożyć w placówce ZUS (formę tą możesz wybrać jeżeli rozliczasz składki za 5 lub mniej osób).

Deklarację ZUS DRA możesz również przesłać do ZUS w formie elektronicznej w pliku KEDU. Możesz to zrobić na nośniku danych, za pomocą programu Płatnik lub poprzez platformę ZUS PUE. Zalecamy do korzystania z platformy ZUS PUE.

W celu wysłania deklaracji do ZUS poprzez ZUS PUE należy:

  • Po wypełnieniu deklaracji ZUS DRA (w opcji Księgowość\Formularze\DRA) należy zapisać deklarację przy użyciu przycisku 
   "Zapisz". Program nada plikowi KEDU nazwę składającą się z: nazwy deklaracji, nazwiska, imienia oraz okresu za który składana jest deklaracja. Plik należy zapisać w takim miejscu, aby można było łatwo go później wskazać (jeżeli nie wiesz, gdzie zapisać plik - zapisz go na pulpicie). Jeżeli podczas tworzenia pliku KEDU program wykryje błędy strukturalne poinformuje Cię o tym. Należy poprawić wszystkie błędy i zapisać plik ponownie przed kontynuowaniem do kolejnego kroku.
  • System po zapisaniu pliku wyświetli pytanie: "Czy chcesz otworzyć teraz platformę ZUS PUE?" (jeżeli komunikat się nie wyświetla sprawdź "Administracja\Operacje\Zarządzaj pytaniami i powiadomieniami"). Po wybraniu "Tak" program otworzy w domyślnej przeglądarce stronę główną ZUS PUE: https://www.zus.pl/pue.
  • Zaloguj się do platformy ZUS PUE w wybrany przez Ciebie sposób (jeżeli nie masz jeszcze konta w PUE - musisz wcześniej się zarejestrować).
  • Po zalogowaniu się wybierz zakładkę ePłatnik w prawym górnym rogu
  • Wybierz z lewego menu Dokumenty\Import KEDU
  • Otwarte zostanie okno kreatora importu dokumentów KEDU. Jeżeli dane płatnika są prawidłowe należy nacisnąć przycisk "Dalej"
  • Następny ekran kreatora umożliwia wybór dokumentów ubezpieczeniowych do zaimportowania. Należy się upewnić, że zaznaczona jest opcja "Wszystkie" w dokumentach rozliczeniowych lub przynajmniej dokument ZUS DRA. Należy nacisnąć przycisk "Dalej".
  • Na ekranie "Wybór pliku do importu i generacja dokumentów synchronizujących" należy przy pomocy przycisku "Wybierz plik..." wskazać plik zapisany z programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej", a następnie nacisnąć przycisk "Dalej".
  • Kolejny ekran zawierać będzie listę zaimportowanych dokumentów. Jeżeli w zestawieniu pojawi się plik ZUS ZIPA należy sprawdzić zgodność danych identyfikacyjnych płatnika na platformie ZUS PUE z danymi wprowadzonymi do programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" w Księgowość\Ustawienia\Dane właściciela na zakładce ZUS/Płatnik. Należy wybrać zaimportowany dokument ZUS DRA i nacisnąć przycisk "Weryfikuj" w celu sprawdzenia poprawności dokumentu. W przypadku błędów należy przeanalizować przyczynę błędu i podjąć odpowiednie kroki korygujące - korekta błędów może wymagać korektę danych w programie i ponowne wygenerowanie pliku KEDU i wczytanie do platofrmy ZUS PUE.
  • Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo stan weryfikacji dokumentu zostanie zmieniony na "OK". Należy wtedy nacisnąć przycisk "Wyślij i zakończ" aby wysłać dokument do ZUS.
  • Po naciśnięciu przycisku "Wyślij i zakończ" pojawi się okno wyboru sposobu podpisu dokumentu:
  • Należy wybrać odpowiedni sposób podpisu dokumentu i kontynuować zgodnie z wyświetlającymi się komunikatami.