Przed przeczytaniem artykuły zapoznaj się z wyjaśnieniami zasadami ustalania podstawy wymiaru składek dla kierowców wykonujących zadania służbowe w zakresie przewozów międzynarodowych – zmiany od 2 lutego 2022 r. na stronach ZUS.

Sprawdź również działanie interaktywnego kalkulatora dostępnego na stronie https://www.jaslan.pl/mk/#kalkulatory

W celu wprowadzenia pensji na potrzeby "Pakietu mobilności", należy przy wprowadzaniu płacy wirtualną dietę zagraniczną. Wprowadzona wartość obniża podstawę składki na ubezpieczenie społeczne oraz 30% diety pomniejsza podstawę opodatkowania.

Poniżej zamieszczono przykład obliczeń. Obliczenia wykonane z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej ale bez uwzględniania opcji "Przedłużania terminu przekazania zaliczek".

Przykład służy do zobrazowania różnic oraz momentów stosowania poszczególnych obliczeń.

Parametr Wartość Opis sposobu wykonywania obliczeń
Przychód miesiąca 9700
Koszty uzyskania przychodu 250
Wirtualna dieta zagraniczna 3500
Podstawa składki na ubezpieczenie społeczne 6200 przychód miesiąca - wirtualna dieta zagraniczna*
Składki ZUS 850,02 9,76% + 1,5% + 2,45%
Podstawa opodatkowania (przed ulgą dla klasy średniej) 8650,00 przychód miesiąca - wirtualna dieta zagraniczna * 30%
Ulga dla klasy średniej 1078,26 wg wzoru
Podstawa obliczenia zaliczki 6471,72 przychód miesiąca - koszty uzyskania przychodu - ulga dla klasy średniej - składki ZUS - wirtualna dieta zagraniczna * 30%
Ulga podatkowa 425,00
Podatek 675,19 (podstawa obliczenia zaliczki * 17%) - ulga podatkowa
Podstawa składki zdrowotnej 5349,98 przychód miesiąca - wirtualna dieta zagraniczna* - składki ZUS
Składka zdrowotna 481,50 9%
Zaliczka na podatek 675,00 zaokrąglony podatek
Do wypłaty 7693,48 przychód miesiąca - składki ZUS - składka zdrowotna - zaliczka na podatek

Powyższy przykład przedstawiony w programie:

Należy zwrócić uwagę, że minimalna podstawa podstawy ubezpieczenia społecznego nie może być mniejsza niż "prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne" (5 922 zł w 2022 roku).

W przypadku potrzeby określenia innego ograniczenia podstawy ubezpieczenia społecznego można przy polu wirtualna dieta zagraniczna skorzystać z przycisku "ołówka" w celu podania podstawy ograniczenia.

Parametr Wartość Opis sposobu wykonywania obliczeń
Przychód miesiąca 6250
Koszty uzyskania przychodu 250
Wirtualna dieta zagraniczna 1700
Podstawa składki na ubezpieczenie społeczne 5922 przychód miesiąca - wirtualna dieta zagraniczna* = 4 550 zł < 5 922 zł
Składki ZUS 811,91 9,76% + 1,5% + 2,45%
Podstawa opodatkowania (przed ulgą dla klasy średniej) 5740 przychód miesiąca - wirtualna dieta zagraniczna * 30%
Ulga dla klasy średniej 17,25 wg wzoru
Podstawa obliczenia zaliczki 5472,75 przychód miesiąca - koszty uzyskania przychodu - ulga dla klasy średniej - składki ZUS - wirtualna dieta zagraniczna * 30%
Ulga podatkowa 425,00
Podatek 371.62 (podstawa obliczenia zaliczki * 17%) - ulga podatkowa
Podstawa składki zdrowotnej 5110,09 przychód miesiąca - wirtualna dieta zagraniczna* - składki ZUS
Składka zdrowotna 459,91 9%
Zaliczka na podatek 372 zaokrąglony podatek
Do wypłaty 4606,18  przychód miesiąca - składki ZUS - składka zdrowotna - zaliczka na podatek