Zakładając że suma płac wynosi 8 100 zł, a wirtualne diety zagraniczne 4 000 zł, koszty uzyskania przychodu 250 zł, ulga podatkowa 425 zł oraz wykorzystywana ulga dla klasy średniej - wypłata wynosi 6 341,18 zł

W programie istnieje możliwość utworzenia dwóch list płac wypłacanych w tym samym miesiącu z uwzględnieniem Pakietu Mobilności.

W pierwszej kolejności należy wprowadzić podstawową listę płac z wynagrodzeniem podstawowym. W poniższym przykładzie użyto kwoty 3 100 zł oraz daty wypłaty 10 dnia miesiąca.

Następnie w module płac należy po wybraniu pracownika skorzystać z przycisku "Nowy", aby utworzyć drugą listę płac zawierającą wynagrodzenie dodatkowe oraz wirtualne diety zagraniczne wypłacaną ostatniego dnia miesiąca.

Przy zachowaniu założeń otrzymujemy dwie wypłaty: 2 022,24 zł + 4 318,94 zł = 6 341.18 zł

Należy zwrócić uwagę, że "Koszty uzyskania przychodu", "Ulga podatkowa" oraz "Ulga dla klasy średniej" mogą być wykorzystane tylko przy jednej z płac.

Uwaga!
Nie zalecamy wprowadzania w ten sposób płac w połączeniu z przedłużaniem terminu przekazania zaliczek - istnieje duże ryzyko nieprawidłowości, prawidłowe oprogramowanie połączenia rozbicia list płac pakietu mobilności wraz przedłużaniem terminu przekazania zaliczek uważamy za zbyt skomplikowane a w dodatku nie wpływające praktycznie w ujęciu rocznym na obliczenia, a więc nie przynoszących korzyści - z tego względu nie będzie obsługiwane w programie.