W celu umożliwienia wysyłania poczty email przy użyciu konta pocztowego gmail należy przygotować w odpowiedni sposób konto. Należy:

1. Włączyć dwuetapową autentykację na koncie gmail https://www.google.com/landing/2step/

2. Utworzyć hasło do aplikacji - możesz to zrobić w sekcji "Bezpieczeństwo" na stronie konta Google - https://myaccount.google.com/apppasswords.

Należy wybrać jako aplikację "Inne opcja (własna nazwa)" oraz jako nazwę podać np. "Mała Księgowość". Tak wygenerowane hasło należy użyć jako hasła do konta z którego chcemy wysyłać pocztę. Hasło to posłuży tylko i wyłącznie do wysyłania poczty.

Po skonfigurowaniu konta należy wprowadzić konfigurację do programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej". W celu prawidłowego skonfigurowania konta pocztowego w programie Mała Księgowość "Rzeczpospolitej należy ustawić w Administracja\Ustawienia\Opcje -> Administracja\Poczta e-mail:

  • Login - pełen adres email np. jan.kowalski@gmail.com
  • Hasło - hasło do aplikacji zdefiniowane na koncie
  • Adres serwera SMTP - smtp.gmail.com
  • Port serwera SMTP - 587
  • Korzystaj z TLS/SSL - tak
  • Sprawdzaj certyfikaty SSL - tak
  • Protokół - domyślny