Zakwalifikowanie dokumentu do miesiąca w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

Dokumenty w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów zakwalifikowane są zawsze według miesiąca "daty księgowania".

Kolejność dokumentów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

Istnieją dwa główne sposoby uporządkowania dokumentów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów:

  • według daty księgowania,
  • według daty dokumentu,

Dodatkowo w przypadku wyboru uporządkowania według daty księgowania istnieje możliwość wyboru porządkowania w zakresie danego dnia księgowego albo według kolejności wprowadzania, albo według daty dokumentu.

Opcje dotyczące kolejności dokumentów możemy ustawić w opcjach programu (Administracja\Ustawienia\Opcje -> Księgowość\Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów).

W jaki sposób wprowadzić dokument do poprzedniego miesiąca nie zmieniając numeracji miesiąca?

W przypadku jeżeli otrzymamy dokument z opóźnieniem i chcemy wprowadzić go do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów jako ostatnia pozycja miesiąca bez zakłócania kolejności jest to możliwe jedynie przy wyborze opcji:

  • Uporządkowanie dokumentów w PKPiR - według daty księgowania
  • Dla tej samej daty księgowania uporządkuj - według kolejności wprowadzania

Przy tak wybranych opcjach należy wprowadzić dokument podając jako datę księgowania ostatni dzień miesiąca, w którym ma być zaksięgowany dokument. Po zaksięgowaniu dokument zostanie umieszczony jako ostatni dokument w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

Jeżeli takie sytuacje pojawiają się często należy rozważyć stosowanie miesięcznej numeracji dokumentów dla Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.