W celu zaksięgowania faktury zakupu wewnątrzunijnej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) otrzymanej od dostawcy należy wprowadzić dokument księgowy (Księgowość\Dokumenty\Wprowadzanie dokumentów księgowych) przy użyciu następujących ustawień:

Konto księgowe:

  • Rejestr VAT - 2-7 - Nabycie (zalecamy użycie rejestru 5)
  • Transakcja - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Kwotę z faktury należy wprowadzić w pole Netto z stawką VAT odpowiednią dla towaru.

Tak wprowadzony i zaksięgowany dokument pojawi się zarówno w pozycji 9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (pole 23 oraz 24) oraz jako nabycie towarów i usług deklaracji VAT-7 oraz odpowiednio w pliku JPK.

Przy użyciu jednego zapisu księgowego kwota zostanie umieszczona zarówno w Ewidencji VAT sprzedaży zgodnie z miesiącem VAT należny oraz Ewidencji VAT zakupu zgodnie z miesiącem VAT naliczony.

W przypadku braku możliwości odliczenia VAT naliczonego należy ustawić Odliczenie VAT na 0%.