W celu zaksięgowania wartości podatku należnego za zwrot odliczonej kwoty za zakup kasy art.111 ust.6 ustawy należy wprowadzić dokument księgowy (Księgowość\Dokumenty\Wprowadzanie dokumentów księgowych) przy użyciu następujących danych:

Kontrahent:

  • Nazwa skrócona - "Inny"
  • Nazwa pełna - pole nie wypełnione
  • NIP - pole nie wypełnione
  • Adres - pole nie wypełnione

Konto księgowe:

  • Kolumna PKPiR - <Bez wpisu do księgi>
  • Rejestr VAT - 1 - Dostawa towarów i usług
  • Transakcja - zwrot odliczonej kwoty za zakup kasy art.111 ust.6
  • Kwotę należy wprowadzić w pole wartości netto odpowiedniej stawki VAT.

Tak wprowadzony i zaksięgowany dokument pojawi się zarówno w pozycji 17. Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy deklaracji VAT-7 (poz. 37), jak i odpowiednio w pliku JPK.