Jak zaksięgować kwotę korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć tak aby był wprowadzony do VAT-7 oraz JPK?

W celu zaksięgowania wartości korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć należy wprowadzić dokument księgowy (Księgowość\Dokumenty\Wprowadzanie dokumentów księgowych) przy użyciu następujących danych:

Kontrahent:

  • Nazwa skrócona - "Brak"
  • Nazwa pełna - pole nie wypełnione
  • NIP - pole nie wypełnione
  • Adres - pole nie wypełnione
Numer dokumentu proszę wprowadzić "Brak".
 
Konto księgowe:
  • Kolumna PKPiR - <Bez wpisu do księgi>
  • Rejestr VAT - 5 - Nabycie tow. i usł. pozost. zw. wył. z czynn. opodatk.
  • Transakcja - korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć

Kwotę należy wprowadzić tylko w pole wartości VAT odpowiedniej stawki VAT.

Tak wprowadzony i zaksięgowany dokument pojawi się zarówno w polu 48 w sekcji D.3 formularza VAT-7 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć), jak i odpowiednio w pliku JPK.

W celu wyliczenia kwoty korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć oraz korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych można skorzystać z opcji Księgowość\Operacje\Roczna korekta podatku naliczonego. Funkcjonalność ta jest dostępna jedynie jeżeli w opcjach w Księgowość\Ewidencja VAT zaznaczona jest opcja Sprzedaż opodatkowana i zwolniona, oraz podany jest współczynnik udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem.