W celu zaksięgowania faktury zakupu "Odwrotne obciążenie" otrzymanej od dostawcy należy wprowadzić dokument księgowy (Księgowość\Dokumenty\Wprowadzanie dokumentów księgowych) przy użyciu następujących ustawień:

Konto księgowe:

  • Rejestr VAT - 2-7 - Nabycie (zalecamy użycie rejestu 5)
  • Transakcja - podatn. nabywca art.17 ust.1 p. 7/8 (odwrotne obciążenie)

Kwotę netto z faktury należy wprowadzić w pole Netto z stawką VAT odpowiednią dla towaru.

Tak wprowadzony i zaksięgowany dokument pojawi się zarówno w pozycji 15. Dostawa towarów oraz świadczenie usług,dla których podatnikiem jest nabywca, o którym jest mowa w art. 17 ust 1 pkt 7 lub 8 (wypełnia nabywca) (pole 34 oraz 35) deklaracji VAT-7 oraz odpowiednio w pliku JPK.

Przy użyciu jednego zapisu księgowego kwota zostanie umieszczona zarówno w Ewidencji VAT sprzedaży zgodnie z miesiącem VAT należny oraz Ewidencji VAT zakupu zgodnie z miesiącem VAT naliczony.

W przypadku braku możliwości odliczenia VAT naliczonego należy ustawić Odliczenie VAT na 0%.

Nie umieszcza się faktur zakupu dotyczących odwrotnego obciążenia w formularzu VAT-27.

Jeżeli na jednej fakturze znajdują się zarówno pozycje dotyczące odwrotnego obciążenia jak i "normalne" opodatkowane stawką VAT - należy taki dokument zaksięgować w dwóch zapisach księgowych. Zapisy te zostaną scalone w pliku JPK.