W celu zaksięgowania faktury zakupu "Import usług" należy wprowadzić dokument księgowy (Księgowość\Dokumenty\Wprowadzanie dokumentów księgowych) przy użyciu następujących danych:

Konto księgowe:

  • Kolumna PKPiR - 13 - Pozostałe wydatki
  • Rejestr VAT - 5 - Nabycie tow.i usł.pozost.zw.wył. z czynn. opodatk.
  • Transakcja - import usług art. 28b

Kwotę najlepiej jest wprowadzić wprowadzając najpierw:

  • Walutę
  • Do zapłaty

Wtedy wartość zostanie umieszczona jako kwota netto 23% i opodatkowana podatkiem VAT 23%.

Tak wprowadzony i zaksięgowany dokument pojawi się zarówno w pozycji 12. Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy (pole 29 oraz pole 30) deklaracji VAT-7, jak również po stronie podatku naliczonego (pola 45, 46) w deklaracji VAT-7 oraz odpowiednio w pliku JPK jako sprzedaż i zakup.

Przy pomocy tak zdefiniowanego konta zapis zostanie również umieszczony w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.