Od 2019 dla pojazdów firmowych używanych do celów mieszanych przysługuje 75% zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

W celu zaliczenia 75% kosztu faktury np. za paliwo dotyczące pojazdu służbowego używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych), należy w koncie księgowym (Księgowość\Ustawienia\Konta księgowe) lub bezpośrednio podczas wprowadzania dokumentu księgowego (Księgowość\Dokumenty\Wprowadzanie dokumentów księgowych) w polu "Zalicz do KUP", "KUP" (odpowiednio) wprowadzić wartość 75%. Koszty takie należy księgować bezpośrednio do kolumny PKPiR 13 - Pozostałe wydatki. oraz jeżeli przysługuje odliczenie VAT do rejestru 5 z 50% odliczeniem VAT.

Dla przykładu jeżeli w koncie księgowym zdefiniowano:

  • Kolumna PKPiR - 13 - Pozostałe wydatki
  • Zalicz do KUP - 75%
  • Rejestr VAT - 5 Nabycie towarów i usług pozostałych związanych wyłącznbie z czynnościami opodatkowanymi
  • Odliczenie VAT- 50%

Wtedy wprowadzając fakturę o wartości

  • Netto - 100,00 zł
  • VAT - 23,00 zł
  • Brutto - 123,00 zł

W ewidencji VAT odliczone zostanie:

  • (23,00 * 50%) = 11,50 zł

natomiast w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów:

  • (100,00 zł (kwota netto) + (23,00 * 50%) (nieodliczony VAT)) * 75% = (100,00 zł + 11,50 zł) * 75% = 83,63 zł

Pomniejszona wartość Kosztów Uzyskania Przychodów będzie widoczna dopiero w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.