W celu wystawienia faktury z uwzględnieniem Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP, split payment) należy rozpocząć od wystawiania faktury (Sprzedaż\Dokumenty\Faktura) lub w przypadku prowadzenia gospodarki magazynowej od wystawienia dokumentu WZ (Sprzedaż\Dokumenty\Wydanie zewnętrzne). 

W oknie wystawiania faktury należy wybrać w polu "Transakcja = mechanizm podzielonej płatności". 

Na fakturze zwrot "mechanizm podzielonej płatności" zostanie wydrukowany tuż pod numerem faktury.