W celu wydrukowania duplikatu faktury należy odnaleźć fakturę w zestawieniu faktur (Sprzedaż\Zestawienia\Zestawienie faktur), a następnie otworzyć ją do podglądu (przycisk Podgląd) i przejść do wydruku (przycisk Drukuj). W oknie ustawień wydruku faktury należy zaznaczyć opcję "Drukuj duplikat". Taki wydruk zostanie opatrzony informacją "DUPLIKAT NA PRAWACH ORYGINAŁU".