Ulgę na zakup kasy fiskalnej (po spełnieniu wszystkich warunków) w wysokości 90% ceny zakupu, bez kwoty podatku VAT - jednak nie więcej niż 700 zł (w praktyce 700 zł) wprowadzamy bezpośrednio w deklaracji VAT-7/VAT-7K w pliku JPK (JPK_V7M lub JPK_V7K) w:

poz. 49 (P_49) - Kwota wydatkowa na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego

lub w przypadku jeżeli kwota podatku należnego nie może być pomniejszona w:

poz. 52 (P_52) - Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres

Kwotę należy wprowadzić po utworzeniu pliku JPK, a przed jego podpisaniem.

Nie ma konieczności wprowadzania żadnych dokumentów księgowych gdyż ta kwota nie jest wykazywana w części ewidencyjnej.