W celu wprowadzenia danych odbiorcy na fakturze należy uzupełnić dane odbiorcy w danych kontrahenta w zakładce "Dane adresowe", zaznaczając opcję "Inny odbiorca towaru/wezwań/not".

W przypadku konieczności wprowadzenia wielu odbiorców dla kontrahenta zalecamy utworzenie oddzielnych kartotek dla każdego z odbiorcy, wpisując w nazwę skróconą nazwę identyfikującą odbiorcę.

Wystawiając fakturę dla kontrahenta dla którego wprowadzone zostały dane odbiorcy, dane odbiorcy zostaną wydrukowane na fakturze.