Aby przenieść program są dwa sposoby:

  1. Można zainstalować program na nowym komputerze i przy uruchomieniu wybrać opcję "Mam archiwum" i wskazać archiwum, uprzednio wykonane w "starym programie" w opcji "Administracja/Operacje/Archiwizacja/Kopia bezpieczeństwa" i przekopiowane na nowy komputer.
  2. Można przekopiować cały program ze "starego komputera" na "nowy" np. cały katalog C:\MK (jeżeli program zainstalowany jest w domyślnej lokalizacji). Dodatkowo można utworzyć skrót do programu C:\MK\Mk.exe (prawy klik myszki na ikonie programu i wybieramy z menu "Wyślij do -> Pulpit (utwórz skrót)"

Wersję instalacyjną programu można pobrać ze strony:

https://www.jaslan.pl/mk