Koszty widoczne w sumach PIT-5/PIT-5L oraz widoczne w sumach Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów mogą być inne z następujących powodów:

 

1. Źle określony sposób księgowanie Funduszu Pracy do PKPiR

Proszę sprawdzić w jaki sposób ustawione jest:

Księgowość\Ustawienia\Dane właściciela, ZUS -> ZUS i ubezpieczenie społeczne\ Księgowanie FP do PKPiR.

Jeżeli jest zaznaczone oznacza to że koszty FP ujmowane są w PKPiR - wtedy należy je księgować do PKPiR przy użyciu przycisku "Księguj" w danych właściciela lub opcji "Księgowanie ZUS".

Jeżeli jest puste to oznacza to, że koszty FP nie są ujmowane w PKPiR tylko bezpośrednio dodawane do kosztów uzyskania przychodu w formularzu PIT.

2. Aktualizacja z wielu działalności

Podczas aktualizowania formularza PIT-5/PIT-5L zaznaczona jest opcja aktualizacji z wielu działalności przy czym istnieją inne bazy danych (w module Biuro Rachunkowe lub Mała Księgowość) dla których istnieje wspólnik/właściciel z tym samym numerem PESEL/NIP lub imieniem i nazwiskiem.